Ochrana osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak Ing. Stanislav Jeníček, Trčkova 816, 50346 Třebechovice pod Orebem, provozovatel eshopu ahava.cz (dále jen Provozovatel) používá a chrání veškeré informace, které jsou mu předávány používáním této webové stránky. Provozovatel se zavazuje zajistit bezpečí Vašich osobních údajů. Pokud bychom Vás požádali o poskytnutí určité informace, podle které můžete být při používání těchto webových stránek identifikováni, ujišťujeme Vás, že tato informace bude použita pouze v souladu s těmito zásadami ochrany osobních dat.

1. Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

  • Provozovatelem: Ing. Stanislav Jeníček, Trčkova 816, 50346 Třebechovice pod Orebem, IČ 40171175
  • Účastníkem: Fyzická osoba, podnikající i nepodnikající, která nakupuje od Provozovatele zboží a služby

1.1. Odesláním objednávky z internetového obchodu Účastník potvrzuje, že je srozuměn s podmínkami ochrany osobních údajů, že vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním, a že je v celém rozsahu akceptuje.

1.2 Provozovatel je správcem osobních údajů Účastníků podle čl. 4 bod 7) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen: “GDPR”). Provozovatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejm. GDPR.

1.3. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4 Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky: jméno a příjmení, obchodní firma, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, identifikační číslo a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení objednávky Účastníka a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem. Účelem zpracování osobních údajů je dále zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Zákonným důvodem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění právní povinnosti správce dle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR a oprávněný zájem Provozovatele dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Oprávněným zájmem Provozovatele je zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu.

1.5 Provozovatel ukládá osobní údaje Účastníka po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Provozovatelem a Účastníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu). Po jejím uplynutí budou údaje vymazány.

1.6 Účastník má právo požadovat od Provozovatele přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. Účastník má právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR. Dále má Účastník právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

1.7 Účastník má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů.

1.8 Účastník nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany poskytovatele plnit.

1.9 Ze strany Provozovatele nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu č. 22 GDPR.

1.10 Účastník závazným potvrzením objednávky:

1.10.1 souhlasí s použitím svých osobních údajů také pro účely elektronického zasílání obchodních sdělení, reklamních materiálů, přímého prodeje, průzkumů trhu a přímých nabídek produktů ze strany Provozovatele a třetích subjektů, ne však častěji, než 1x týdně, a zároveň

1.10.2 prohlašuje, že zasílání informací dle odst. 7.11.1 nepovažuje za nevyžádanou reklamu ve smyslu zák. č. 40/1995 Sb. ve znění novel, neboť Účastník se zasílám informací dle odst. 7.4.1 ve spojení s § 7 zák. č. 480/2004 Sb. výslovně souhlasí.

1.10.3 Souhlas dle tohoto odstavce může Účastník kdykoli písemně odvolat na adrese ahava@ahava.cz.

1.11 Provozovatel používá v rámci zvyšování kvality služeb, personalizace nabídky, sběru anonymních dat a pro analytické účely na svém webu tzv. soubory cookies. Používáním webu Účastník souhlasí s použitím zmíněné technologie.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Účastník souhlasí s těmito podmínkami zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu Účastník vyjadřuje, že si tyto podmínky přečetl, že s nimi vyjadřuje svůj souhlas a že je v celém rozsahu akceptuje.

2.2 Provozovatel je oprávněn tyto podmínky změnit. Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi podmínek na svých internetových stránkách, popř. zašle novou verzi Účastníkovi na jeho e-mailovou adresu.

2.3 Kontaktní údaje Provozovatele ve věcech týkajících se těchto podmínek: +420 602 545 980, ahava@ahava.cz.

2.4 Vztahy těmito podmínkami výslovně neupravené se řídí GDPR a právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.

Copyright © www.ahava.cz, provozováno na systému tvorba e-shopu a pronájem e-shopu Shop5.cz

© www.ahava.cz

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.   Další informace